2 Şubat 2009 Pazartesi

Dramatik Kurgunun Bileşenleri NeLerdir?

Dramatik Kurgunun Bileşenleri:
1. Gerilim
2. Atmosfer
3. Simgeler
4. Kişiler
5. Dramatik anlar: Gerilimin en yüksek olduğu anlar
6. İleti: Metin-alt metin / dramatik aksiyon kendi metnini yaratır.
7. Odak
8. Final
9. Konu


Dramatik durum: Dramatik olan / çatışmalar içeren durum
Dramatik aksiyon: Çatışmalardan doğan eylemdir. Dramatik aksiyonda odak değişmez. Odak tutarlı olmalıdır. Odak değişmeden yeni boyutlar katarak ilerlenmelidir. Zira odak değişirse kavram, metin, ileti de değişir.
Doğaçlama: Dramatik durumu dramatik aksiyona bağlar

Hiç yorum yok: