25 Şubat 2009 Çarşamba

Yaratıcı drama'nın aşamaLarı

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro yada drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı ,bir olayı ,fikri ,kimi zaman bir soyut kavramı yada bir davranışı ,eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim ,duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

Psikomotor, bilişsel ve duyuşsal alan yaratıcı drama yönteminde birlikte kullanılmaktadır.

aim-128x128

YARATICI DRAMANIN AŞAMALARI

Drama çalışmalarında grubun yapısı ve katılımcıların özellikleri de dikkate alınarak bir esneklik içerisinde izlenmesi gereken bir sınırlama bulunmaktadır.

ISINMA VE RAHATLAMA ÇALIŞMALARI:

Çeşitli yöntemlerle beş duyuyu kullanmayı katılımcıya kazandıran, grup liderlerinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmalardır.

OYUNLAR:

Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun ve bu oyunu geliştirme çalışmalarından oluşur.

DOĞAÇLAMA:

Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup saptanan bir konu ya da temadan çıkılır. Ya da temadan saptanan bir hedefe doğru belirli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grup yaratıcılığının en çok öne çıktığı çalışmadır.

DEĞERLENDİRME:

Bu aşamaların her birinin ya da birkaçının ardından tartışma açılması “Ne yaşadınız?” “Neler hissettiniz?” “Nerede güçlük çektiniz?” gibi soruların tartışılması ve katılımcılar tarafından yanıtlanması drama çalışmalarının önemli aşamalarındandır.

Hiç yorum yok: