17 Aralık 2009 Perşembe

Düşünme Gücü: Soran SorguLayan GençLik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi

 DSC02115 (Large) DSC02177 (Large) DSC02186 (Large)

Türkiye’de güzeL şeyLer de oLuyor diyebiLeceğim bir çaLışmadan haberdar etmek istiyorum sizLeri… Ve pek tabii oLarak öğretmenLerin / eğitimcilerin işine yarayabiLecek bir iki konu hakkında da payLaşım yapmak niyetindeyim. MemLeketin işine hakim öğretmenLere ihtiyacı var zira. Bir kişinin biLe işine yarayacaksa ve o biLgi bir çocuğun hayatını oLumLu yönde etkiLeyecekse neden payLaşmayayım ki hem.

soransorgulayan Aşağıdaki payLaşacakLarım Sabancı Üniversitesi’ne aittir. Bu dökümanLarı hazırLayan, emek veren ve bizLerLe payLaşan tüm kişi ve kurumLara ayrıca kendi adıma teşekkür etmek de istiyorum. 

Çağdaş Drama Derneği İstanbuL Şubesi’nde Yaratıcı Drama LiderLiği/eğitmenLiği programında 4. aşama öğrencisiyim. Şu an drama eğitimim yanında, Akbank, Eğitim Reformu Girişimi, MEB ortaklığıyla yürütülen "Düşünme Gücü: Soran SorguLayan GençLik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi”kapsamında eğitim alan öğretmenLerden biri de benim. Oradaki eğitimLer sırasında öğrendiğim teknikLerden birini de hazır yeri geLmişken payLaşayım isterseniz.

DersLeri 3B pLanına göre yapıLandırıyoruz.

B 1 : BekLenti oLuşturma
Bu aşamada öğrencilerden işlemek üzeri oldukları konu üzerinde düşünmeLeri ve soruLar sormaLarı istenir.

Amaç :

Öğrencilerin mevcut biLgiLerinin farkına varması

Sohbet tarzında konuşarak neLer biLdikLerini ( yanLış biLgiLer de dahiL ) görebiLmek

Öğrenme hedefLerini saptamak

ÖğrenciLerin dikkatinin konu üzerine odakLanmasını sağLamak

Yeni fikirLerin anLaşıLması için bir ortam yaratmak

B 2 : BiLgi inşa etme
Öğrenme süreci oLan bu bölüm öğrencileri soru sormaya, araştırmaya, materyali anlamlandırmaya, önceki sorularını cevaplandırmaya, yeni sorular bulmaya ve cevaplandırmaya yönlendirir. Dersin bu ikinci veya orta aşamasına biLgi inşa etme aşaması diyoruz.

Amaç :

Ana temaları tanımlamak

Kişisel düşünceleri görmek

Beklentilerle öğrenilmekte olanları karşılaştırmak

Materyalle ilgili çıkarsamalar yapmak

Dersle kişisel bağlantılar kurmak

Ders, konu hakkında sorular sormak

B 3 : BirLeştirme
Dersin sonlarına doğru, öğrenciler dersin ana fikri ve içeriğini anladıktan sonra da atılması gereken adımlar vardır.
Öğretmen, Öğrencilerin öğrendikLerini düşünmesini bunların kendileri için ne anlam taşıdığını, mevcut düşüncelerinin yeni bilgiler ışığında nasıl değiştiğini sorgulamasını ve bu yeni bilgileri nasıl kullanabileceklerini düşünmesini ister.

Amaç :

Ana fikirleri özetlemek

Fikirleri yorumlamak

Düşünceleri paylaşmak

Kişisel tepkileri dile getirmek

Fikirleri sınamak

Öğrenmenin değerlendirmesini yapmak

Ek sorular sormak

Hiç yorum yok: