7 Şubat 2010 Pazar

Yaratıcı drama yoLuyLa sosyâL biLinçLenme…

imaj 

Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi

      Uluslararası  Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi ülkemizde yaratıcı drama ile ilgilenen herkesi bir araya getirmeyi ve yeni öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Eylül 2010’da İstanbul’da gerçekleşecek olan 17. Kongrede “Yaratıcı Drama Aracılığıyla Sosyal Bilinçlenme” konusu ele alınacaktır. 

      17. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi ile yaratıcı dramanın eğitimde ve farklı disiplinlerde kullanımını tartışmayı, bu alanlarda yaşanan sorunları belirlemeyi ve bu sorunlara (yaratıcı drama temelli çalışmalarla) çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Bireyin çevresindeki sorunların farkına varmasına, onları tanımlamasına, birey olma sorumluluğunu bireyselden toplumsal alanlara taşımasına, bir başka deyişle yaşadığı topluma ve dünyanın gerçeklerine eleştirel bir yaklaşımla bakmasına ve var olanı dönüştürmesine yardım edebilecek, ona özgürleşme pratiği sağlayacak yaratıcı drama temeli olan uygulamaları ve modelleri paylaşmayı, çoğaltmayı istiyoruz.

      17. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi yaratıcı dramanın; Araştırma, Uygulama, Kuram, Sorunlar, Yenilikler, Yöntemler, Teknikler, gibi boyutlarda tartışılacağı, farklı disiplinlerle ilişkilendirileceği, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir platform olarak planlanmaktadır.

      Kongreye bildiri ve poster sunumuyla katılabilir, çalıştay (atölye) ve yuvarlak masa toplantı katılımcısı olabilirsiniz.

daha fazLa detay için buRaya tıkLayınız.

Ayrıca bu dosyada da kongre hakkında ayrıntılı bilgi ve kongre takvimini bulacaksınız.

Hiç yorum yok: