21 Aralık 2008 Pazar

Drama şeklinde yapılan bir nefes açma çalışması : Minik Rüzgarlar


Etkinliğin Amacı: Nefes açma çalışması
Etkinliğin Adı: Minik Rüzgarlar
Materyal: Pinpon topu, tüy, pamuk parçaları, şifon kumaş parçaları veya eşarplar…
Uygulama: Eğitimci ve çocuklar ayakta bir halka oluştururlar. Eğitimci öyküyü anlatır.

Öykü içinde geçen hareketler birkaç kez tekrar ettirilmelidir.
Siz bebek rüzgarların öyküsünü biliyor musunuz? Bebek rüzgarlar doğduklarında çok küçük ve güçsüz olurlarmış. Bu nedenle de büyük rüzgarlar gibi güçlü bir şekilde esemezlermiş. Annelerine, babalarına, abla ve ağabeylerine bakıp onlar gibi esmek, yerdeki yaprakları havalandırmak, insanların şapkalarını uçurmak, ağaçları sağdan sola sallamak isterlermiş. Ama henüz küçük oldukları için bunları yapamazlarmış. Anne-babaları onlara “acele etmeyin, büyüyünce siz de bunları yapabileceksiniz” derlermiş ama bebek rüzgarlar sabırsızlanırlarmış. Bunun için de gizli gizli çalışırlarmış.

Güçlü olmak için öncelikle çok güzel uyurlarmış. ( Çocuklar sırtüstü pozisyonda yere yatırılırlar). Çok derin ve güzel uyuyunca güçleneceklerini düşünürlermiş. Bunun için de uyurken derin derin nefesler alıp verirlermiş. Bir elinizi karnınıza koyun, diğer elinizi göğsünüzün üzerine koyun. Bakalım biz de iyi nefes alıp veriyor muyuz(Yerde sırtüstü yatar pozisyonda iken derin nefes alıp vermeleri ve elleri ile bunu hissetmeleri sağlanır).

Sonra sabahları erkenden kalkıp sabah cimnastiği yaparlarmış.(Ayağa kalkarlar). Kollarını yukarıya uzatarak ciğerlerine hava doldururlarmış. (Çocukların kollarını mümkün olduğunca yukarıya uzatarak ayak ucunda yükselmeleri sağlanır).

Çocuklara pamuk parçaları, tüyler, pinpon topları, şifon eşarplar verilir. Her çocuğa bir materyal verilmesine dikkat edilir.

Sabah cimnastiği bitince çalışmalara başlarlarmış. Ellerine pinpon topları, pamuk parçaları, eşarplar , tüyler alarak bunları uçurmaya çalışırlarmış. Ama henüz çok küçük oldukları için çok hafif bir şekilde üfleyebilirlermiş.( Çocuklara model olarak ellerindeki materyallere üflemeleri sağlanır. Ancak çok güçsüz oldukları için çok hafif üfleyebilecekleri, ellerindekileri yere düşüremeyecekleri hatırlatılır. Böylece kontrollu bir şekilde üflemeleri sağlanır).

Biraz daha büyüdükleri zaman daha güçlü bir şekilde esmeye başlarlarmış ama hala ellerindekileri uçuramazlarmış.( Çocuklara model olunarak ellerindeki materyalleri bu kez biraz daha güçlü üflemeleri sağlanır. Ancak hala yeterince güçlü olmadıkları hatırlatılır).

Ellerindeki materyalleri halkanın ortasına yere bırakmaları istenir. Bu arada bazı oyunlar oynarlarmış. En sevdikleri oyun trencilikmiş. Çuh, çuh, çuh diyerek trencilik oynamaya bayılırlarmış.( Çocuklarla beraber çuh, çuh, çuh …sesleri çıkarılır). Bazen de komiklik olsun diye puh, puh, puh diyerek oynarlarmış.( Puh, puh,puh…sesleri çıkarmaları sağlanır).

Çocuk rüzgarlar çiçekleri çok severlermiş. Özellikle de çiçeklerin kokuları çok hoşlarına gidermiş. Onun için gördükleri her çiçeği uzun uzun koklarlarmış.( Çiçek kokluyormuş gibi derin nefes alıp ağızdan vermeleri sağlanır).

Çocuk rüzgarlar güçlenmek için hergün birer bardak sıcak süt içerlermiş. Ama sütleri çok sıcak olduğu için üfleye üfleye içmek zorunda kalırlarmış. ( Sıcak bir şey üflerkenki gibi kesik kesik üfleme hareketi yaptırılır).

Tüm bu çalışmaları yapıp, güzel güzel uyuyup, iyi beslenince çabucak büyür ve güçlenirlermiş. Artık güçlü bir şekilde eserek istedikleri herşeyi uçurabilirlermiş.(Daha önce halkanın ortasına bıraktıkları materyalleri almaları istenir). Veee şimdi herkes elindekini çok güçlü bir şekilde uçursun.

–“Ben çobanım, işte elimde kavalım. Siz benim koyunlarımsınız.Boyunlarınıza birer kuzu çanı takıyorum. (Öğretmen, tek tek her çocuğun boynuna gerçek kuzu çanı takar veya çan yoksa, hayalî çanları takıyormuş gibi yapar.) Susayan koyunumu dereye su içmeye götüreceğim.(Öğretmen ksilofona tokmağı sürterek dere sesi verir.)Önüne geldiğim koyun zilini sallayarak meleyecek ve peşime takılıp dereye su içmeye gelecek. (Ksilofona yaklaşan çocuk biraz önce öğretmenin çaldığı gibi tokmağı tuşlara sürter ve su içme taklidi yapar.)”.

Haydi hep birlikte balon şişirelim gibi yönergeler vererek nefes açma çalışması yaptırılır.

Hiç yorum yok: