20 Haziran 2009 Cumartesi

tanımLar : “Dran”

Drama sözcüğünün kökü Yunanca “Dran” dır. Dran, itmek, çekmek, yapmak, etmek, eylemek anlamalarında kullanılır.(Adıgüzel, Ö.H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi.1,1,18)

+  +  +  +  + 

yunan dilinde eylem anlamına gelen kelime. aynı zamanda bir fotokopi neşriyat adıdır… ===>

+  +  +  +  +Eleusis Mis, misterleri gibi ciddi dinsel törenler için dromena sözcüğünün kullanıldığı ileri sürülmüştür. Bu bağlam içerisinde dran, bir şey yapmaya azmetmek anlamına gelmektedir ve bu anlamıyla tragedyanın asal öğelerini ifade etmektedir
(Sevda Şener, Alıntı yapan: Naci Aslan, Drama Sözcüğü Üzerine Etimolojik bir İnceleme, Dramaya Çok Yönlü Bakış).

Hiç yorum yok: