20 Haziran 2009 Cumartesi

tanımLar: “Dram/a/tik!”

Dram: Çatışma, çelişme, çatışmaya dayalı durum. Bol sulaklı yer.

+  +  +  +  +  +

Dram: ( Terim ) Çatışmaya, çelişmeye dayalı durumları yeniden yapma, yeniden gösterme, canlandırma.

+  +  +  +  +  +

Dram, Antik Yunan'da eylem, hareket anlamına gelen dramenon sözcüğünden türetilmiştir ve insanla ilgili, izlenebilecek şekilde biçimlendirilmiş, izleyenler için anlamı olan bir eylem şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bir ritüelin oluşabilmesi için öykünün yani mitosun eylemle birleşebilmesi yani canlandırılabilir, insanla ilgili, izleyenlerin heyecanlarını dinginleştiren, düşüncelerini aydınlatan işlevi, yaşamsal önemi olması gerekir.

+   +   +   +   +

drama1

+  +  +  +  +  +

drama2

+   +   +   +   +

DRam: Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini bir arada yansıtan tiyatro türüne dram denir. Komediler yalnız gülünç, trajediler de acıklı olayları canlandırmak için yazılmıştır. Oysaki yaşam, acıları ve sevinçleriyle bir bütündür. 19. yüzyıl'da Fransa'da, yaşamın hem acıklı hem gülünç yönlerini birlikte işleyen dram türü ortaya çıkmıştır.

Dram türünün gelişiminde Shakespeare'in önemli katkıları olmuştur. Shakespeare, klasik tiyatronun zaman ve yer birliği kurallarını yıkmıştır. Ayrıca acıklı ve gülünç olayları sahnede içiçe vererek dramın ilk örneklerini vermiştir. Sanatçının, şiir ile düz yazıyı içiçe kullandığı oyunları, önce Alman romantiklerini, sonra da Fransız romantiklerini etkilemiş, böylece dramın temelleri atılmıştır.

Fransız romantiklerinden Victor Hugo, "Cromwel" adlı eserinin ön sözünde dramın özelliklerini şu sözlerle açıklar: "Dramın özelliği gerçektir. Gerçek, yaratılışta, yaşamda olduğu gibi dramda da karşılaşan iki tipin, yüce ile gülüncün birleşmesinden doğar. Doğada olan herşey sanatta da vardır." ===>

+  +  +  +  +  +

drama3

+    +    +    +   +

drama4

+    +    +    +   +

Dram :Yunancada ''bir şey yapmak, oynamak'' anlamına gelir. Yazın tarihçilerine göre, lirik ve epik yanında, üçüncü bir yazın alanıdır.

1-sahnede oynanmak üzere, konuşmalar ve haraketlerle gelişen, karşıt oluşların çatışmasıyla gelişen ve sonuçlanan oyun.
2-Halk dilinde ciddi oyun. (Özdemir Nutku / Gösterim TerimLeri Sözlüğü ===>)

+  +  +  +  +  +

drama5

+    +    +    +

drama6

+    +    +    +

Dram (tiyatro): Sahne için yazılmış tiyatro oyunu. Acıklı tiyatro oyunu, acıklı durum.Dram yunancadır.Hayattan alınma tiyatro olayı demektir.19.Yüzyılda romantik edebiyat devrinde trajedinin belli kurallarını kırmak suretiyle ortaya çıkarılan tiyatro çeşididir.İnsanın şiddetli heyecanlar duymak ihtiyacından doğmuştur. ÖzeLLikLeri için şuRaya tıkLayınız…

+  +  +  +  +  +

DRamatik: Türkçe Sözlük’te sahne oyununa özgü olan, içinde gerilim, çatışma, çeşitli olaylar ve karşıtlıklar bulunan, insanla ve insan ilişkileriyle gelişen yapıt ya da olay mecazi olarak da duyguları kamçılayan, coşku verici, gerilim yaratıcı olarak tanımlanır. Dramatik, İngilizce Longman Sözlüğü’nde etkileyici, ani, birdenbire olan ve genellikle süpriz hissi veren, heyecanlı an olarak tanımlanır. (Adıgüzel, Ö.H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi.1,1,19)

+  +  +  +  +  +

DRamatik:Dramatik, insanda içsel bir yaşantının, gerilimin olması durumudur. İnsan yaşadığı ilişkilerde çeşitli seçimleri yapmak, çatışmalar yaşamak durumundadır. İnsanın yapacağı seçimler ya da yaşayacağı çatışma durumları, etki- tepki ilişkileri dramatik olanın ta kendisidir. (Adıgüzel, Ö.H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi.1,1,19)

+  +  +  +  +  +

Dramatik: insanla ilgili olan, çatışmalarla yürüyen, toplumsal ve düşünsel yanı olan, yoğunluğu ve devingenliği dengelenmiş, ilginçlik taşıyan ama inandırcılığın yerçekiminden kurtulmamış olan oynanabilir sözlü ya da yazılı metin ===>

Dramatik :1-Dram'a yani oyun türüne ilişkin olan. 2-İçinde gerilim,çatışma çeşitli olaylar ve karşıtlıklar bulunan, insanla ve insan ilişkileriyle gelişen herhangi yapıt ya da olay.(Özdemir Nutku / Gösterim TerimLeri Sözlüğü ===>)

Hiç yorum yok: