20 Haziran 2009 Cumartesi

tanımLar : “Agon!”

Özdemir nutku’nun tiyatro sözlüğü'ne göre; AGON

1. yarışma: antik tiyatroda, tragedya ozanları, oyuncular ve dithyrambas koroları ya da sanatçılar, ezgiciler, yazarlar ve oyuncular arasında yapılan ve değerlendirme ile sonuçlanan yarışmalar...

2. çatışma: antik yunan komedyasında düşünceleri birbirine karşıt olan iki oyun kişisinin tartışmaya girdiği bölüm. yunan tragedyasında, savsöz ve karşı savsözün öneri ve karşı önerinin, yanıt ve karşı yanıtın, atışma biçimi içinde yer olduğu söz kapışması sahnesi...

+   +    +    +   +   +   +

agon: eski Komedya'da, daha çok Aristophanes komedyalarında yer alan ve oyun kahramanlarının tasarılarını Tartışma konusu yapan yapısal öğe ( ===>)

Hiç yorum yok: