3 Ağustos 2009 Pazartesi

tanımLar: " teknik!"

teknik

Teknik 1: Toplumsal faaliyet yöntemlerinin tümü… Kuramsal bilimin pratik uygulaması… Teorik bilimden pratik anlamda yararlanmak ( Felsefe Sözlüğü Remzi Kitapevi Hançerlioğlu O. 7. basım 1993; s.403 İstanbul).

Teknik 2:1. Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için baş vurulması gereken beceri, işlem ya da yol. 2. Mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin ( Eğitim Terimleri Sözlüğü Oğuzkan F. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1974).

Teknik 3: 1. İnsanın, doğal güç ve gereçleri kendisi için yararlı kılma sanatı. 2. Kuramsal bilginin karşısında bilimin uygulamaları, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar. (Günümüzdeki anlamı budur.) Bilimin amacının bilgi olmasına karşılık, tekniğin amacı ortaya bir şey koymadır, üretimdir. 3. Bir yapıt ortaya koyma, bir işi başarmada kullanılan yöntem, yol; yaratma biçimi (düşünme tekniği, çalışma tekniği vb.)
(Felsefe Terimleri Sözlüğü Akarsu B. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1975).

Hiç yorum yok: