3 Ağustos 2009 Pazartesi

tanımLar : yaRatıcıLık

yaratıcılık

Yaratıcılık – 1: Daha önceden kurulmamış ilişkiler arasında ilişkiler kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde yeni yaşantı, deneyim, fikir ve ürünler ortaya koyabilme ya da anlam evrenimizi yeniden yapılandırma, bireyler için ya da kültür için gerçekliğe uygun bir yenilik katma ( San, İnci (1985 ) Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro , Adıgüzel, Ö. H.(Editör). Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazıları. İkinci Baskı (2006). Ankara. Naturel Kitap Yayın Dağıtım , s.1-17‘deki makale ).

Yaratıcılık-2: Yaratıcılık daha önceden kurulmamış ilişkiler arasındaki ilişkileri kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde, yeni yaşantılar, deneyimler, yeni düşünüler yeni ürünler ortaya koyma yetisidir ( “İlköğretimde Drama”,TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No 1765 S:7(Landau,San, 1985, s.10).

Yaratıcılık-3: 1. Yaratıcı olma durumu 2. Yaratma yeteneği. 3. ruh b. Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık (TDK Büyük Türkçe Sözlük).

Hiç yorum yok: