3 Ağustos 2009 Pazartesi

tanımLar: yönTem

yöntem

Yöntem-1: Bilgi edinmek için tutulması gereken yol… Her bilgi alanın kendine özgü bir bilgi edinme yöntemi vardır ( Felsefe Sözlüğü Remzi Kitabevi Hançerlioğlu O. 7. basım 1993; s.465, İstanbul).

Yöntem-2: Bir gerçeğe ulaşmak için tutulan mantıklı düşünme yolu ( Hançerlioğlu O., Toplumbilim sözlüğü Remzi Kitabevi 1986; s.449, İstanbul).

Yöntem-3: Öğretimde yöntem; öğrencilere öğrenme etkinliklerine rehberlik sürecidir. Başka bir deyişle öğretim yöntemi, öğrenciyi hedefe ulaştırmak için izlenen yoldur. Yöntemle, belli öğretme teknikleri ve araçları kullanılarak öğretmen ve öğrenci etkinliklerinin bir plana göre düzenlenmesi ve yürütülmesi amaçlanır (Fidan, 1986 Makaleler- s.333).

Hiç yorum yok: