3 Ağustos 2009 Pazartesi

tanımLar : estetik

estetik

Estetik – 1: Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi disiplin. Felsefe’nin güzeli ya da güzelliği konu alan iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzellikle yakından ilişkili olan kavramları araştıran, doğal nesne ya da insan yaratıcı ürünlerde sergilenen güzelliklerle ilgili yargı ve yaşantılarımızda söz konusu olan değerleri, tavırları, haz ve tatları analiz eden daldır ( Adıgüzel, Ö. H. (2000) Eğitim Bilimleri’nde ( Güzel Sanatlar Eğitimi’nde) Bir Uzmanlık Alanı Olarak Kültür Pedagojisi Doktora Tezi s.7 ).

Estetik – 2 : Estetik bireyin çevresindeki güzelliklerin bilinçli bir biçimde ayrımında olma yetisidir.Estetik aynı zamanda güzeli bilme, güzelliği hissetme, buna karşı bilinçli ve duyarlı olmadır (Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları 2004).

Estetik-3: Güzelliği inceleyen bilim. Güzel duyu bilim deyimiyle özleştirilmiştir. Sıfat olarak güzelduyu ve güzelduyusal deyimleriyle dile getirilir. Tarihsel süreçte estetik, metafiziksel ve idealist tek yanlı yorumlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Oysa bilimsel açıdan estetiğin, birbirinden ayrılamaz bağımlılıkta, üç yanı vardır: 1. Nesnel gerçeklik yanı, 2. Estetik bilinç de denen öznel yanı, 3. Sanat. Estetik sanatın özüdür nesnel yanıyla öznel yanı birbirinden ayrılamaz ( Orhan Hançerlioğlu O, Toplum Bilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi 1986; s.130).

Hiç yorum yok: