8 Kasım 2009 Pazar

tanımLar : “Dramatik Oyun!”

Dramatik oyun en genel tanımıyla yaşamı daha iyi anlayabilmek için onu taklit etmek, oynamaktır. Dramatik oyunda çocuk bir rol alır ve başka birisiymiş gibi davranır. Dramatik oyun süreci taklit, rolle özdeşleşme ve dönüştürme eylemlerini kapsar. Bu özgür oyun yoluyla çocuk kendisi için yeni bir çevre yaratır. Bu hayali dünyada, olup bitenlere bir anlam verebilmek, olanları kavrayabilmek için, çevresinde duyduğu, gördüğü, hissettiği şeyleri taklit eder. Rolle özdeşleşmede çocuk kendini başka birisinin yerine koymaya çalışır ve bu süreç onun kendini ve diğerlerini daha iyi anlamasını sağlar. ( SAĞLAM, Tülin. (2003). Dramatik Eğitim: Amaç mı? Araç mı? Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Sayı:17. Ankara )

Dramatik oyun, doğumdan ölüme yaşam boyu insanın kendini ve çevresini tanımak ve daha çok şey öğrenmek üzere kullandığı en önemli yöntemlerden biridir. ( TEKEREK, Nurhan. (2006). Oyun Kavramı’ndan Drama’ya, Drama’dan Dramatik Eğitime. Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Sayı: 22. Ankara)

Çocukların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm karakterleri ve hareketleri taklit ettikleri özgür bir ortamda oynanan oyundur. Bu tür oyunlar grup gerektirir, bireysel değildir, anlıktır, süresi kestirilemez, temel olarak öykünmeye dayanır. (ADIGÜZEL, Ö.H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi.1,1,19)

Dramatik oyun, yaşamı daha iyi anlamak için onu canlandırmaktır. Bu tür oyunlarda çocuk bir rol üstlenir ve başka biriymiş gibi davranır. Bu süreç boyunca çocuk ilk elden ve ikinci elden yaşantıları farklı durumlarda insanı, eylemleri ve konuşmaları öykünerek (taklit ederek) başka bir insanla yaşar. (ADIGÜZEL, Ö.H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi.1,1,19)

Hiç yorum yok: