8 Kasım 2009 Pazar

tanımLar : “Teknik!”

Bilim ve Sanat alanında, bu arada eğitimde, gerçekleştirilmek istenen bir etkinlik için gerekli olan beceriler bütünü, bu becerilerin sıraya konulmuş işlem yoludur. ( GÜNAY, Edip. ÖZDEMİR, Ali, Mehmet. (2003). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Bağlam Yayıncılık. İstanbul)

“(Alm. Technik), (Fr. Technique),(İng. Technics), (Yun. Tekhne: kılgısal yapabilme gücü): 1. İnsanın doğal güç ve gereçleri kendisi için yararlı kılma sanatı. 2. Kuramsal bilginin karşısında bilimin uygulamaları, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar. Tekniğin amacı ortaya bir şey koymadır, üretimdir. 3. Bir yapıt ortaya koyma, bir işi başarmada kullanılan yöntem, yol; yaratma biçimi( düşünme tekniği, çalışma tekniği vb.) “ ( AKARSU, Bedia. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü. İnkılâp Kitapevi. Ankara )

Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Bir icracının mesleğindeki uygulamaya yönelik becerisi, bilgisi ve gücüdür. ( SÖZER, Vural. 1986. Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi. Remzi Kitapevi. İstanbul.)

Düşünsel yaratıcılıktan bağımsız olarak, hünerli icra yeteneği ve onun gerçekleştirilmesidir. (PAMİR, L. (1987). Çağdaş Piyano Eğitimi. İstanbul. Beyaz Köşk. )

Hiç yorum yok: