8 Kasım 2009 Pazar

tanımLar : “Yöntem!”

Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur. (OĞUZKAN, A. Ferhan. Orta Dereceli Okullarda Öğretim: Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikler. Ankara, 1985. Eğitim Terimleri Sözlüğü. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş üçüncü baskı. Ankara, 1993.)

Bir gerçeğe ulaşmak için tutulan mantıklı düşünme yolu ( HANÇERLİOĞLU, Orhan. (1986).Toplumbilim sözlüğü Remzi Kitap Evi. s.449, İstanbul).

Bilgi edinmek için tutulması gereken yol… Her bilgi alanın kendine özgü bir bilgi edinme yöntemi vardır ( HANÇERLİOĞLU, Orhan. Felsefe Sözlüğü, (1993). 7. basım s.465, Remzi Kitapevi, İstanbul)

Hiç yorum yok: