8 Kasım 2009 Pazar

tanımLar : “Psikodrama!”

Psikolojik ve sosyal sorunları katılımcılarla hayatlarındaki ilgili olaylar hakkında konuşmakla yetinmek yerine, onları yeniden canlandırmaya yönelterek araştırma yöntemidir. (BLATNER, A. (2002). Psikodramanın temelleri. (Çev. Gülden Şen) İstanbul: Sistem Yayıncılık )

Psikodrama, bir tür dramatizasyondan, ya da başka bir ifadeyle spontan tiyatrodan yararlanılarak gerçekleştirilen bir ruhsal geliştirme ve tedavi yaklaşımıdır. Psikodrama oturumlarında, katarsis sağlama ve iç görü kazanma, gerçeği test etme ve alternatif düşünceler geliştirme, psikodramada öğrenme ve davranış değişikliği geliştirmek amaçlanmaktadır. (DÖKMEN, Ü. (2005). Sosyometri ve psikodrama. İstanbul: Sistem Yayıncılık)

Daha çok yetişkinlere yönelik bir psikolojik tedavi yöntemi olarak bilinmekteyse de, çocuklara ve gençlere yönelik olarak da uygulanmaktadır. Psikodramada amaç, katılan bireylerin katarsis elde etme ve içgörü kazanmaları yolu ile psikolojik gelişimlerinin sağlanması ve böylece tedavi edilmeleridir. Psikodramanın, bir terapi tekniği olarak, uzman kişilerce, özellikle bu konuda eğitim almış klinik psikologlar tarafından uygulanması gerekir.(ÖNDER, Alev (2004). Yaşayarak Öğrenmek İçin Eğitici Drama.(6.Basım).İstanbul: Epsilon Yayınevi)

Psikodrama grup terapi, sosyometri ve psikodramadan oluşan üçlü bir takımın parçasıdır. Yaratıcısı J.L.Moreno’dur. Gerçeği dramatik yöntemler kullanarak bulmaya ve incelemeye çalışır. Bu yaklaşım, eski bilişsel örüntülerin yeni bir şekilde algılanmaları ve buna bağlı olarakta davranışların yeniden düzenlenmesi yoluyla bireylerdeki ve gruplardaki değişimleri kolaylaştıran rol kuramına dayalıdır. Bireylere, başkalarıyla olan ilişkilerini gözden geçirme, bu ilişkilerde yaşadıkları sorunları anlama ve tanıma yeteneğini geliştirme ve alternatif çözümlerin farkına varma, bu alternatiflerden birisini seçme ve ona göre davranabilme becerilerini arttırma olanağını verir. Genellikle grup psikoterapisidir. Ancak bireysel terapiye de uygulanabilmektedir. . ( KANER, Sema (1990) Psikodrama –Kuram, Teknik ve Amaçlar, ADIGÜZEL, Ö. H.(Editör). Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazıları. İkinci Baskı.(2006) Ankara. Naturel Kitap Yayın Dağıtım, s.58-89 ‘daki makale )

Psiko-drama bir grup psikoterapisidir ve yaratıcısı Moreno’nun, kendiliğindenlik ve yaratıcılıkla ilgili kuramları esas alan görüşüne dayanır. Grup terapisi, sosyometri ve psikodrama gibi üçlü bir takımdan oluşur. Amacı gerçeği dramatik yöntemler kullanarak bulmaya ve incelemeye çalışmaktır.(SAN,İnci.(2006) Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin:Eğitsel,Yaratıcı Drama. ADIGÜZEL, H.Ö.(editör).Yaratıcı Drama 1985-1998.2.baskı Ankara. Naturel yayıncılık.s.342-364’deki makale)

Hiç yorum yok: